Gebedstijden Roermond

Steun de bouw van moskee Tawhied

Doneer
Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube

ANBI

Stichting Islamitisch Centrum Tawhied als ANBI

De Stichting Tawhied heeft de officiële status van ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit betekent dat schenken aan Stichting Tawhied u fiscaal voordeel biedt: het bedrag dat u schenkt, mag u als gift aftrekken voor de belasting. Hieronder vindt u kort de gegevens over onze Stichting als ANBI.

 

Algemene gegevens
Stichting Islamitisch Centrum  Tawhied
RSIN nummer: 850493730

contactgegevens: Burgemeester Brouwerstraat 3, 6043 BJ  ROERMOND;

e-mail: info@tawhied.nl

 

Bestuurssamenstelling
Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

 

Dhr.  E. Mazouz : Voorzitter
Dhr. N. Missouri : Vicevoorzitter
Dhr. M. Akrom : Derde Vicevoorzitter
Dhr. A. Machrafi : Secretaris
Dhr. S. El Maimouni  : Penningmeester
Dhr. M. El Fathi : Tweede-Penningmeester

 

Doelstelling en missie

 

De stichting stelt zich ten doel:

– Het bevorderen en in stand houden van de Islamitische cultuur.

– Het bevorderen van de sociale- en maatschappelijke omstandigheden van de islamitische burger

in Nederland.

– De bouw van de Tawhied moskee in de gemeente Roermond

 

De stichting tracht bovenstaande doelen te bereiken door het kweken van wederzijds begrip voor de verschillende culturen. Hiervoor organiseert de Stichting Tawhied voor zowel haar leden als niet-leden educatieve, sociaal-culturele, religieuze, sportieve en maatschappelijke activiteiten om de integratie, emancipatie en participatie in de maatschappij te bevorderen.

 

Ook wordt er geïnvesteerd in activiteiten op lokaal niveau in samenwerking met wijkbewoner en sociaal-maatschappelijke instellingen om het actief burgerschap in de Nederlandse samenleving te bevorderen. Deze activiteiten zullen grotendeels in de moskee plaats gaan vinden.

Naast bovenstaande activiteiten zamelt de stichting gelden in bij haar leden tijdens (natuur)rampen in de wereld. De stichting kiest dan een goed doel uit waar deze gelden naar toe gaan.


 

De activiteiten van de Stichting

A.1. Daawa

-In het Nederlands onder leiding van de Imam

-In het Arabisch

 

A.2. Sport & Welzijn

• Begeleiding van jongeren die op hoog niveau sport bedrijven

• De organisatie van (internationale) sportactiviteiten

• Kanalisering van agressief gedrag bij jongeren door sportactiviteiten

• Fitness en bewegingsactiviteiten voor ouderen

• Advisering en coaching op het gebied van bewegen en gezondheid

 

A.4. Onderwijs

• Nederlands voor volwassenen en ouderen

• Ondersteuning en beleidsadvisering aan scholen/onderwijsinstellingen

• Contacten en overleg tussen moskee en scholen/onderwijsinstellingen

• Arabisch en Koran voor kinderen

 

A.5. Ouders

– Ouders stimuleren/motiveren dat hun kinderen de school/opleiding afmaken

– Ouders stimuleren de ouderavonden van de onderwijsinstellingen te bezoeken

– Ouders stimuleren beter toezicht te houden op het gedrag van hun kinderen en op hun omgang met anderen

 

A.6. Huiswerkbegeleiding

– Professionele begeleiding buiten de schooltijden voor kinderen die dat nodig hebben

– Extra faciliteiten voor eindexamenkandidaten zoals examentraining en extra begeleiding in vakanties

– Leerling-gerichte aanpak voor het wegwerken van achterstanden en het aanleren van praktische studievaardigheden

– Een persoonlijk plan van aanpak met individuele leerdoelen

– Regelmatig contact en overleg met ouders en leerkrachten/docenten

Beleidsplan 2014
De uitgangspunten van de doelstelling en het functioneren van Stichting Tawhied zijn voor 2014 omgezet in de volgende beleidspunten:

  • Allereerst behoud, voortzetting en zo mogelijk verbetering van het huidige serviceniveau
  • van Stichting Tawhied op alle punten die hierboven zijn genoemd.
  • Het werven van meer vrijwilligers .
  • Vernieuwing en uitbreiding van de website van Stichting Tawhied.
  • Het realiseren van een nieuw gebouw voor stichting Tawhied.

Beloningsbeleid
De bestuurders, commissieleden en vrijwilligers ontvangen geen vergoedingen voor hun verrichte werkzaamheden. Ze kunnen slechts eventuele kosten die ze gemaakt hebben als gevolg van de verrichte werkzaamheden declareren, zoals b.v. parkeerkosten, reiskosten of kopieerkosten. Derhalve bedraagt het percentage voor fondsenwerving 0%. Het uitgangspunt binnen de stichting is dat iedereen vrijwillig de werkzaamheden verricht. De vrijwilligers verrichten de taken volgens het principe van „fisabillilah‟. We hopen op een vergoeding van onze daden in het hiernamaals en we verwachten voor dit werk geen materiële vergoeding in deze wereld.

  
Jaarrekeningen
 
Jaarrekening Stichting Tawhied 2019

Jaarrekening Stichting Tawhied 2018

Jaarrekening Stichting Tawhied 2017

Jaarrekening Stichting Tawhied 2016

Jaarrekening Stichting Tawhied 2015

Jaarrekening Stichting Tawhied 2014

Contact

Stichting Tawhied
Burg. Brouwersstraat 3
6043 BJ Roermond

Tel: +31-(0)6-14810923
E-mail: info@tawhied.nl

Volg ons op Facebook

© 2011 Stichting Tawhied | info@tawhied.nl