Zoeken

Vul een zoekterm in om een artikel te vinden.

Adviezen

Een ontmoeting met Allah

Toegevoegd op: 18 september 2011

Ibn al Qayyim heeft gezegd:

 

En als je vraagt over de Dag van Vermeerdering (in beloning) en het bezoek van De Almachtige, De Prijzenswaardige en het aangezicht van Zijn Gezicht – vrij van elke vergelijking of gelijkenis met wat dan ook.

 

Een uitspraak terug te leiden naar de waarachtige Profeet (sallallahoe ‘alayhi wa sallam), en zo zal het dus gebeuren, luister op de Dag dat de roeper zal roepen:

 

‘O mensen van het Paradijs! Jullie Heer – Verheerlijkt en Verheven – nodigt jullie uit om Hem te bezoeken, dus haast je om Hem te bezoeken!’ Zij zullen zeggen: ‘Wij horen en gehoorzamen!’
 

Totdat, wanneer zij zich haasten naar hun afgesproken plaatsen, om eindelijk de wijde valei te bereiken waar zij allen zullen ontmoeten. En niemand van hen zal het verzoek van de roeper afwijzen.
 

De Heer – Verheerlijkt en Verheven – zal bevelen dat Zijn Kursi daar wordt gebracht. Dan, verschijnen er kanselen van licht… En ook kanselen van Parels… kanselen van Edelstenen… kanselen van Goud… En kanselen van Zilver.
 

De laagste van hen in rang zullen zitten op lakens van Musk! en zullen niet zien wat is gegeven aan degenen op de stoelen boven hen.

 

Wanneer ze comfortable zitten en geborgen op hun plaatsen, en de roeper roept: ‘O mensen van het Paradijs! Jullie hebben een afspraak met Allah, in welke Hij jullie wenst te belonen!’
Dus zullen zij zeggen: ‘En wat is de beloning? Heeft Hij onze gezichten niet al schijnend gemaakt, onze (weeg)schalen zwaar gemaakt, ons in het Paradijs toegelaten… en ons verwijderd van het Vuur (bij het Vuur vandaan gehaald)?’

 

En wanneer (en terwijl) zij zo zijn… Schijnt er plotseling een licht dat het hele Paradijs omvat! Dus heffen zij hun hoofden, en aanschouwen: De Onweerstaanbare! (Al-Jabbar)

 

Aanschouw: De Onweerstaanbare – Verheven is Hij en Heilig zijn Zijn namen – is bij hen gekomen van boven hen en heeft erge indruk op hen gemaakt. En zegt: ‘O mensen van het Paradijs! Vrede zij met jullie!’

 

Dus, deze groet zal niet worden beantwoord met iets beters dan: ‘O Allah! U bent Vrede, en van U komt Vrede! Verheerlijkt bent U, O bezitter van Majesteit (Grootsheid) en Eer!’

 

Dus de Heer – Verheerlijkt en Verheven – zal naar hen lachen en zeggen: ‘O mensen van het Paradijs! Waar zijn degenen die Mij gehoorzaamden, zonder Mij ooit te hebben gezien? Dit is de Dag van Vermeerdering!’

 

Dus, zij zullen allen hetzelfde antwoord geven: ‘Wij zijn tevreden, dus wees tevreden met ons! ‘Dus, Hij zal zeggen: ‘O mensen van het Paradijs! Als Ik niet tevreden met jullie was, dan zou Ik jullie niet tot de bewoners van Mijn Paradijs hebben gemaakt! Dus, vraag van Mij!’

 

Dus, zij zullen allen hetzelfde antwoord geven: ‘Laat ons Uw Gezicht zien, opdat wij het kunnen  aanschouwen!’ Dus, De Heer – Machtig en Groots – zal zijn bedekking verwijderen…en zal indruk op hen maken en zal hen bedekken met Zijn Licht welke, als Allah – De Verhevene – niet had gewild dat het hen niet zou verbranden – het hen zou hebben verbrand.

 

En er zal niet een persoon in deze bijeenkomst worden uitgezonderd of zijn Heer – De Verhevene – zal tot hem spreken en zeggen: ‘Herinner jij je de dag dat jij dit en dat deed?’

 

…En Hij zal hem herinneren aan enkele van zijn slechte daden in het wereldse leven, dus zal hij (de persoon) zeggen: ‘O Heer! Zul jij mij niet vergeven? ‘Dus, Hij zal zeggen: ‘Natuurlijk!… Natuurlijk! Jij hebt deze positie niet bereikt (in het Paradijs) behalve door Mijn vergiffenis.’

 

Hoe zoet is deze toespraak voor de oren. En hoe gekoeld zijn de oprechte ogen bij het zien van Zijn Nobele Gezicht in het Hiernamaals.

 

Gezichten zullen op die Dag verlicht zijn. Naar hun Heer zullen zij zien. [Al-
Qiyaamah: 22-23]

Ibn al Qayyim al-Djawziyyah
(uit: Haadi al-Arwaah ilaa Bilaad il-Afraah, p. 193)

 

Terug naar het overzicht

Contact

Stichting Tawhied
Burg. Brouwersstraat 3
6043 BJ Roermond

Tel: +31-(0)6-14810923
E-mail: info@tawhied.nl

Volg ons op Facebook

© 2011 Stichting Tawhied | info@tawhied.nl