Bouwvergunning is verleend, na een inzagetermijn van 6 weken wordt die onherroepelijk.