Ook wordt er geïnvesteerd in activiteiten op lokaal niveau in samenwerking met wijkbewoner en sociaal-maatschappelijke instellingen om het actief burgerschap in de Nederlandse samenleving te bevorderen. Deze activiteiten zullen grotendeels in de moskee plaats gaan vinden.

Naast bovenstaande activiteiten zamelt de stichting gelden in bij haar leden tijdens (natuur)rampen in de wereld. De stichting kiest dan een goed doel uit waar deze gelden naar toe gaan.

De activiteiten van Stichting Tawhied hebben tot doel om de moslimgemeenschap, de integratie, emancipatie en participatie in de maatschappij te bevorderen middels het organiseren van educatieve, sociaal-culturele, sportieve, maatschappelijke en religieuze activiteiten. Deze activiteiten zijn voor iedereen.  

De stichting wil graag investeren in samenwerking op lokaal niveau, met de wijkbewoners en sociaal-maatschappelijke instellingen. Hierdoor zullen alle betrokken partners op eigen wijze kunnen bijdragen aan het algemeen belang (leefbaarheid, wederzijdse respect en begrip voor elkaar in de wijk/stad).

De activiteiten van de Stichting in detail zijn:

 

Daawa 

In het Nederlands een Arabisch onder leiding van een geleerde 

 

Sport & Welzijn 

 • Begeleiding van jongeren die op hoog niveau sport bedrijven
 • De organisatie van (internationale) sportactiviteiten
 • Kanalisering van agressief gedrag bij jongeren door sportactiviteiten
 • Fitness en bewegingsactiviteiten voor ouderen 
 • Advisering en coaching op het gebied van bewegen en gezondheid 

 

Onderwijs 

 • Nederlands voor volwassenen en ouderen 
 • Ondersteuning en beleidsadvisering aan scholen/onderwijsinstellingen
 • Contacten en overleg tussen moskee en scholen/onderwijsinstellingen
 • Arabisch en Koran voor kinderen 

 

Ouders 

 • Ouders stimuleren/motiveren dat hun kinderen de school/opleiding afmaken
 • Ouders stimuleren de ouderavonden van de onderwijsinstellingen te bezoeken
 • Ouders stimuleren beter toezicht te houden op het gedrag van hun kinderen en op hun omgang met anderen 

 

Huiswerkbegeleiding 

 • Professionele begeleiding buiten de schooltijden voor kinderen die dat nodig hebben 
 • Extra faciliteiten voor eindexamenkandidaten zoals examentraining en extra begeleiding in vakanties 
 • Gerichte aanpak voor het wegwerken van achterstanden en het aanleren van praktische studievaardigheden
 • Een persoonlijk plan van aanpak met individuele leerdoelen 
 • Regelmatig contact en overleg met ouders en leerkrachten/docenten