Beleidsplan 2016

De uitgangspunten van de doelstelling en het functioneren van Stichting Tawhied zijn voor 2017 omgezet in de volgende beleidspunten:

  • Allereerst behoud, voortzetting en zo mogelijk verbetering van het huidige serviceniveau.
  • Van Stichting Tawhied op alle punten die hierboven zijn genoemd.
  • Het werven van meer vrijwilligers.
  • Vernieuwing en uitbreiding van de website van Stichting Tawhied.
  • Het realiseren van een nieuw gebouw voor stichting Tawhied.

 

Beloningsbeleid

De bestuurders, commissieleden en vrijwilligers ontvangen geen vergoedingen voor hun verrichte werkzaamheden. Ze kunnen slechts eventuele kosten die ze gemaakt hebben als gevolg van de verrichte werkzaamheden declareren, zoals b.v. parkeerkosten, reiskosten of kopieerkosten. Derhalve bedraagt het percentage voor fondsenwerving 0%. Het uitgangspunt binnen de stichting is dat iedereen vrijwillig de werkzaamheden verricht. De vrijwilligers verrichten de taken volgens het principe van „fisabillilah‟.