De stichting tracht bovenstaande doelen te bereiken door het kweken van wederzijds begrip voor de verschillende culturen. Hiervoor organiseert de Stichting Tawhied voor zowel haar leden als niet-leden educatieve, sociaal-culturele, religieuze, sportieve en maatschappelijke activiteiten om de integratie, emancipatie en participatie in de maatschappij te bevorderen.