Nieuwsarchief

Gebedstijden Roermond

Steun de bouw van moskee Tawhied

Doneer
Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube

Nieuws

Veiligheid belangrijkste speerpunt

11 oktober 2012

Roermond grijpt de nationale Week van de Veiligheid, vanaf maandag 8 oktober, aan om het belangrijkste speerpunt voor de stad stevig onder de aandacht te houden. Dit jaar staat de Week van de Veiligheid in het teken van veilig werken, winkelen en ondernemen.
 
Wethouder Vincent Zwijnenberg over Week van de Veiligheid: ‘Veiligheid voor Roermond belangrijkste speerpunt’
 
De Week van de Veiligheid is bedoeld om iedereen bewust te maken van zijn eigen rol en verantwoordelijkheden. Met een verwijzing naar het coalitieakkoord 20010-2014 geeft wethouder integrale veiligheid Vincent Zwijnenberg aan dat afstemmen en samen optrekken het parool is. “Veiligheid is niet alleen een taak voor de ketenpartners, ik doe ook een beroep op de burgers om een bijdrage daaraan te leveren. Veiligheid is ook een thema binnen het jeugd- en jongerenbeleid, welzijnswerk, het onderwijsveld en wijkontwikkeling. Je kunt zelfs kijken naar de inrichting en het beheer van de openbare ruimte.”
 
“Je zult anderzijds ook moeten handhaven. Regels zijn regels. In het kader van drugsbeleid is er sprake van het sluiten van panden en van gebiedsontzeggingen. Denk verder aan cameratoezicht, het inschakelen van beveiligingsdiensten en de aanwezigheid van politie in wijken. Vergeet de inzet van Stadstoezicht en straatcoaches niet, waarvan ook een preventieve werking uitgaat.”
 
Voor de Week van de Veiligheid heeft Roermond het landelijk thema opgepakt voor een programma dat van dag tot dag de aandacht richt op aspecten van veilig werken, winkelen en ondernemen.
 
Maandag start de Week van de Veiligheid. NS Beheer zet mensen van Westrom Arbeidsactivering in om reizigers aan te spreken op het juist stallen van fietsen in de openbare fietsenstalling. Buitengewoon Opsporingsambtenaren van de afdeling Stadstoezicht die opgeleid zijn tot winkelboa krijgen dinsdag een certificaat. Die dag wordt ook de veiligheid op de NS-stations Roermond en Swalmen bekeken.
“Op dinsdag, woensdag en vrijdag gaan we de straat op voor Burgernet. Woensdag gaan we op pad om winkelend publiek te wijzen op zakkenrollerij, met een flyeractie. Donderdag staat de schijnwerper op het pilotproject Together Safe.”
 
“Zeker met de landelijke primeur Together Safe en andere activiteiten wil Roermond graag aangeven hoezeer we belang hechten aan de Week van de Veiligheid”, aldus wethouder Zwijnenberg: “Veiligheid zal voor Roermond een stevig speerpunt blijven.”
 
Programma Week van de Veiligheid
Maandag 8 oktober
Dinsdag 9 oktober
Woensdag 10 oktober
Donderdag 11 oktober
Vrijdag 12 oktober
Maandag 15 oktober
 
Maandag 8 oktober
 
Vanaf maandag 8 oktober zet NS Beheer flexibel mensen van de Westrom Arbeidsactivering in, in de openbare fietsenstalling. Zij dragen opvallende hesjes en zij zullen de gebruikers van de fietsenstalling aanspreken op het correct plaatsen van fietsen in rekken en daarnaast fietsen die buiten de rekken staan van een label voorzien. Deze actie wordt ingezet naast de regelmatige ruimacties van de afdeling Stadstoezicht in samenwerking met de NS.
 
Dinsdag 9 oktober
 
Certificaten voor winkelboa’s Bijeenkomst Burgerzaal stadhuis 9:00 tot 10:00 uur (BIZ, politie e.a.)
De buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) van de afdeling Stadstoezicht van de gemeente Roermond zijn van gestart gegaan met het uitvoeren van de pilot winkelboa. De winkelboa is een gemeentelijk opsporingsambtenaar die de bevoegdheid krijgt om op te treden bij een eenvoudige winkeldiefstal. In zo’n situatie kan de boa bepaalde handelingen van de politie overnemen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het opnemen van de aangifte, het horen van getuigen en uitlezen van camerabeelden, het opmaken van een proces verbaal, het fouilleren van de verdachte, het vervoeren van de verdachte naar het politiebureau en het overdragen van de verdachte aan de politie.
De boa’s van de afdeling Stadstoezicht zijn onlangs opgeleid en gecertificeerd om bovenstaande taak naar behoren te kunnen uitvoeren. De gemeente Roermond is trots op het feit dat zij door de minister is geselecteerd om als één van de twee Nederlandse gemeenten aan de pilot winkelboa te mogen deelnemen. Doel van de pilot is om winkeliers meer tevreden te laten zijn over de afhandeling van winkeldiefstal. Zo moet de aangiftebereidheid toenemen terwijl er tegelijkertijd geen lastenverzwaring dient op te treden voor de politie. Voorwaarde is dat de inzet van de winkelboa voor gemeenten organisatorisch, financieel en praktisch uitvoerbaar moet zijn. De deelnemende gemeenten (Vlaardingen en Roermond) krijgen beperkte bevoegdheid voor opsporing van winkeldiefstal. Dit geldt alleen voor winkeldiefstal van goederen met een geringe waarde en bij een dief die dit voor de eerste keer doet.
 
Voor de winkeliers is in overleg met BIZ en winkelstraatmanagement een brief opgesteld, naast certificering. Deze brief gaat vergezeld met een sticker met de tekst “Winkeldief! bel 0900-8844″.
 
Stationsschouw Roermond en Swalmen13:00 – 16:30 uur.
Maaslijn, Veolia, ProRail, NS Beheer, KLPD, politie, Stadstoezicht, opzichters
 
Op 2 mei 2012 is het Veiligheidsarrangement Maaslijn ondertekend. In dit veiligheidsarrangement spreken partijen af om jaarlijks een schouw te houden op alle stations aan de Maaslijn. Bureau Delfíni heeft opdracht gekregen om de schouw te organiseren. Het doel is om met betrokken partijen te kijken naar de sociale veiligheidssituatie op de stations Roermond en Swalmen. De deelnemers stellen met elkaar de verbeterpunten vast. Het is de bedoeling dat de verantwoordelijke organisaties daarmee aan de slag gaan. Bij de schouw wordt gebruik gemaakt van een schouwformulier waarop de deelnemers allerlei zaken met betrekking tot het beheer, de inrichting, het toezicht, de handhaving en de sociale cohesie kunnen beoordelen.
 
13:00 – 13:05 uur Opening door wethouder Zwijnenberg
13:05 – 13:30 uur Toelichting op de schouw – Matti Baggerman (bureau Delfini)
13:30 – 14:00 uur Terugblik op schouw 2010 – Eva Berkx
14:06 – 14:10 uur Met de trein naar Swalmen (alternatief 14:36 uur)
14:10 – 14:57 uur Schouw op station Swalmen
14:51 – 14:57 uur Met de trein naar Roermond (alternatief 15:11 uur)
14:57 – 16.00 uur Schouw op station Roermond
16:00 – 16:30 uur Nabespreking – Matti Baggerman
16:30 uur Sluiting met persmoment
 
*Als de voorbespreking en de terugblik op de schouw in 2010 uitloopt nemen we een trein later naar Swalmen. Het programma loopt dan uit tot uiterlijk 17.00 uur.
 
Burgernet stands 10:00 tot 16:00 uur
Op dinsdag 9, woensdag 10 en vrijdag 12 oktober is het promotieteam Burgernet actief in Roermond en Swalmen. Op dinsdag zullen zij te vinden zijn op de markt in De Kemp, van 10.00 – 16.00 uur. Het is de bedoeling zoveel mogelijk mensen te bewegen zich aan te melden bij Burgernet. Dit is een middel van de overheid dat bijdraagt om samen met de inwoners de veiligheid in hun (directe) woonomgeving te verbeteren.
Woensdag 10 oktober
 
Mystery guest zakkenrollerij en flyeren
Een mystery guest gaat op pad om i.s.m. Stadstoezicht winkelend publiek of horecabezoekers te benaderen die hun tas open hebben of onbewaakt achterlaten. Er wordt dan een folder achtergelaten met de waarschuwing om eigendom niet onbewaakt te laten of tassen, gesloten tegen het lichaam te dragen. De verwachting is dat twintig tot vijftig personen extra aandacht verdienen.
 
Burgernet stands: op woensdag op de markt in de Binnenstad (Munsterplein) van 10.00 – 15.00 uur en vervolgens op de markt in Herten van 16.00 – 18.00 uur.
Donderdag 11 oktober
 
Project Together Safe 14:00 uur Roermondse Veld
Roermond heeft de primeur van het landelijk project Together Safe dat de kans op overvallen moet minimaliseren en de pakkans vergroten. Vanaf deze maand zullen de ondernemers in ’t Veld en in ’t Vrijveld in Roermond, de politie en burgers met ondersteuning van de gemeente Roermond gaan samenwerken om het winkelgebied veiliger te maken.
 
Together Safe werkt met een waarschuwingssysteem. Bij een overval of ander geweldsdelict bij een van de aangesloten winkels worden andere ondernemers binnen enkele seconden gewaarschuwd. Binnen 20 seconden is de politie gealarmeerd. En mensen die in de buurt van het winkelgebied wonen of werken ontvangen een sms-bericht met de oproep om te filmen of fotograferen.
Vrijdag 12 oktober
 
Burgernet stands in Swalmen voor de Albert Heijn van 10.00 – 16.00 uur.
Maandag 15 oktober
 
Burgernet. Round-up en uitreiken taart 5000e deelnemer.

Bron: www.roermond.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht

Contact

Stichting Tawhied
Burg. Brouwersstraat 3
6043 BJ Roermond

Tel: +31-(0)6-14810923
E-mail: info@tawhied.nl

Volg ons op Facebook

© 2011 Stichting Tawhied | info@tawhied.nl